Profile and History

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Khởi đầu là một công ty đại diện, thương mại và tư vấn trong các ngành công nghiệp kim loại
Tham gia vào lĩnh vực Máy quang phổ phát xạ quang OES
Giới thiệu Máy phân tích hình ảnh kết cấu kim loại và bộ dụng cụ kết cấu kim loại
Giới thiệu máy OES Metavision công nghệ CCD
Giới thiệu loạt mẫu chuẩn đối chứng (CRM)
(English) Became largest OES firm in India; a position that only gets stronge
Hơn 1200 máy quang phổ Metavision được bán trên toàn cầu; dòng sản phẩm cao cấp X-Series đã được giới thiệu

Bạn có câu hỏi? Vui lòng liên hệ chúng tôi