Máy phân tích Hydro

Chắc chắn, chính xác và tiết kiệm

Máy phân tích H-Scan của Metal Power được thiết kế để phân tích nhanh chóng và chính xác hàm lượng Hydro trong Nhôm nóng chảy, giúp loại khí hiệu quả nhằm giảm thiểu độ xốp trong vật đúc, do đó giảm rủi ro bị trả hàng và giảm sản phẩm lỗi.

Bạn có câu hỏi? Vui lòng liên hệ chúng tôi